top of page

Every leader needs a 
​coach.

About

ABOUT

4.jpg

Coach Quách Hương, Founder Coach For Life & ICF Professional Certified Coach (PCC)

Coach Quách Hương là một trong năm Nhà Khai vấn đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ của Tập đoàn Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC). Đồng thời, Coach Quách Hương cũng đang làm Chuyên gia Khai vấn Liên kết của các tổ chức và mạng lưới khai vấn hàng đầu thế giới như BTS Coach; Global Coach; Woosh5.

Trước khi trở thành Chuyên gia Khai vấn Cấp điều hành, Coach Quách Hương đã từng có nhiều năm làm quản lý, lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Myanmar.

 

Coach Quách Hương được cấp chứng chỉ “Người hướng dẫn thực hành thiền chánh niệm” của tổ chức quốc tế Mindful Leader, người hướng dẫn chương trình “Mindful Leader Retreat”, và là giảng viên chương trình “Mindful Leadership” (Lãnh đạo Tỉnh thức) cho chương trình Thạc sĩ MBA tại France Vietnamese Centre For Management Education (CFVG). 

leaf_edited.png

PUBLICATIONS

Cuốn sách này cung cấp các công cụ, phương pháp, trải nghiệm và những bài học của tác giả trên hành trình chuyển hoá trở thành lãnh đạo tỉnh thức, với hi vọng làm cho khái niệm cấp tiến, nhưng hơi trừu tượng này, trở nên gần gũi và thực tế hơn với mọi người.

mock up sach QH 1.png
Speaking

SPEAKING

Chuyên môn của Coach Quách Hương bao gồm lãnh đạo, xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý thay đổi, đào tạo và phát triển, quản lý nguồn nhân lực.

Với đam mê trong việc nghiên cứu về các chủ đề phát triển bản thân; kiểm soát tâm trí; cân bằng; và thực hành thiền chánh niệm, Coach Quách Hương thường xuyên tham gia và chia sẻ trong các sự kiện về chủ đề liên quan. 

AS FEATURED IN

d9879870-0d1d-11e7-ab0c-cac091044fd5_KMPI.gif
Coach Quach Huong
bang-gia-bao-dien-dan-doanh-nghiep-01.jpg
images.png
tap-chi-dien-tu-bat-dong-san-viet-nam-1-vnrea.jpg.png
leaf_edited.png
Coach Quach Huong.png
bottom of page